Home page

Máš moc pomoct

Kurzy první pomoci pro lidi, kteří se nechtějí bát zakročit v situacích, kdy je potřeba někomu pomoct. #masmocpomoct

Proč

se zúčastnit kurzu první pomoci?

Možná si říkáte, že není potřeba projít kurzem první pomoci. Kdyby něco, tak se to nějak vyřeší, nebo pomůže někdo jiný. Takhle jsem uvažoval kdysi i já.
Ve skutečnosti se to ovšem neděje. Když někomu poskytnete první pomoc, zachráníte život a on vám poděkuje, tak je to ten nejúžasnější pocit.

VY totiž máte moc pomoct!


Cenné znalosti

Naučím vás jak rozeznat mrtvici a infarkt, zastavit masivní krvácení, správně resuscitovat a další.

Skvělá parta

Chuť pomáhat lidi spojuje. Může vám to znít jako klišé, ale z vlastních zkušeností vím, že je to tak!

Praxe

Všechny teoretické znalosti si prakticky vyzkoušíme na modelových situacích.

Dobrý pocit

To, jak se budete cítit, až si budete jistí, že dokážete reagovat v kritické situaci, je k nezaplacení.

Pro koho

jsou kurzy první pomoci určeny?

Pro VÁS – širokou veřejnost, pedagogické pracovníky, firmy, školy, autoškoly, pro všechny, kteří chtějí pomoct zachránit lidský život.

Kurzy první pomoci,

které v nejbližší době lze absolvovat

Základní kurz první pomoci:

– poskytnutí první pomoci ve 3 základních krocích
– přivolání záchranné služby
– resuscitace dospělých a dětí
– rozpoznání Infarktu a Mrtvice – včasná pomoc
– zástava masivního krvácení
– využití moderních resuscitačních pomůcek a cvičného defibrilátoru (AED)
– modelové mikrosimulace, praktické ukázky
– účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu první pomoci

Délka kurzu: 4 hodiny
Cena kurzu: 690,-

Rozšířený (navazující) kurz první pomoci:

– zopakování přístupu ke zraněnému + KPR (kardiopulmonální resuscitace)
– křečové stavy, úpal, úžeh
– podchlazení, omrzliny
– úrazy hlavy, páteře, zlomeniny
– techniky transportu zraněné osoby
– dopravní nehoda (jak bezpečně postupovat při záchraně)
– využití moderních resuscitačních pomůcek a cvičného defibrilátoru (AED)
– modelové mikrosimulace, praktické ukázky
– účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu první pomoci

Délka kurzu: 6 hodin
Cena kurzu: 890,-

POKUD CHCETE NĚKOMU DAROVAT KURZ PRVNÍ POMOCI, TAK LZE ZAKOUPIT DÁRKOVÝ VOUCHER

Dárkový voucher

Darujte kurz první pomoci

Marek Malík *1978

sportovec, otec, horský průvodce a záchranář

– Horský průvodce ČSHP
– Zdravotník zotavovacích akcí
– Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže
– Člen Humanitárních jednotek Českého červeného kříže
– Mistr plavčí (2018-2021)